Menu Close

Sports Advisory Committee

Dr.M.Karthikeyan - Physical Director Dr.A.Vijayaraj
Mr.J.P.Jaideep - Convenor Dr.P.S.Ravitej
Mr.R.Rakesh Shankar Mr.R.M.A.Rajan (Alumni)
Dr.P.T.Srinivasan Dr.S.U.Malini
Mr.V.Thirupathy Raju Dr.R.Sangeetha (BBM)

Copyright © 2020 D.G. Vaishnav College, All Rights Reserved.

Powered by Clobas, Chennai.