Welcome to D.G.Vaishnav College
logo

Magazine

Ms. G. Vasanth
Ms. M. Jayalakshmi
Dr. G. Geetha
Dr. Aparna Sundaram
Dr. S. V. Nandini
Dr. Jagadeesan
Dr. S. Thirunavukarasu