Welcome to D.G.Vaishnav College
logo

Governing Body

Shri. Harikrishna Jhaver Chairperson
Shri. Ashok Kumar Mundhra Secretary
Shri Ashok Kedia Member
Shri. Manoj Kumar Sonthalia Member
Shri Govind Das Purushotham Das Member
Dr J. Jayasankar Member
Dr G. Geetha Member
Dr Lalitha Balakrishnan Member
Dr Jayashree Menon Kurup Member
Dr A.Vennila Member
Dr S. Ramanathan Member
Dr R.Ganesan Member